שאלות תרגול על פי מיקוד באזרחות תשס"ו - הנושא: זכויות האדם והאזרח

 תמצית זכויות אדם ואזרח

1 יש הטוענים כי בית ספר פרטי המפרסם  מודעה בדבר דרישת מורים להכנה לקראת מבחני קבלה לרפואה המתנה את קבלתם לעבודה בציון תשעים ומעלה בסיום לימודי הרפואה נוקט במדיניות של הבחנה. הסבר היגד זה. [חלק ד']
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
2 זוג גברים שהקימו משפחה ואמצו ילד בארה"ב ביקשו מהמוסד לביטוח לאומי לחלק את דמי חופשה עבור האימוץ לשניים על מנת שכלאחד מהם יוכל להתרגל לילד כפי שהדבר מתאפשר במשפחות רגילות המעוניינות בכך. המוסד לביטוח לאומי דחה את הבקשה בטענה שהחוק מאפשר לפצל את הקצבה רק לזוגות רגילים [בעל ואישה] ולא זוגות מאותו מין.
  - זהה והסבר את הזכות שבשמה פנו האבות המאמצים לביטוח לאומי לפיצול דמי החופשה. בסס את תשובתך על האירוע.[חלק ד' היגד]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
3 רופאה עתרה לבג"ץ בתביעה לבטל תוצאות של מכרז לתפקיד מנהל בית החולים. בעתירתה טענה שלא זכתה בתפקיד אף על פי שכישוריה עולים על אלה של הרופא שזכה בתפקיד.
במקרה אחר הוגשה עתירה דומה, אך הפעם היו כישורי הרופאה זהים לכישורי הרופא. גם במקרה זה קיבל בג"ץ את העתירה. [חלק א' אירועים]
א ציין והסבר בשם איזה זכות/עיקרון דמוקרטי יכלו שופטי בג"ץ להסתמך בקבלת העתירה. נמק את תשובתך.
ב ציין והסבר בשם איזה זכות/עקרון דמוקרטי יכלו שופטי בג"ץ במקרה השני. נמק את תשובתך.[א' אירועים]
    לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
4 צה"ל מנהל משא ומתן עם האוניברסיטאות לתת פטור מתשלום שכר לימוד למשך שנה א' באוניברסיטה לחיילים לוחמים. [מן העיתונות]. [ב' ידע והבנה ].
הצג/י טיעון שלפיו יש בהצעה זו הבחנה והסבר/י אותו. הצג/י טיעון שלפיו יש בהצעה זו אפליה והסבר/י אותו.
    לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
5 ציין והסבר ההבדל אחד מהותי בין זכויות אדם וזכויות אזרח  [ב' ידע והבנה]
    לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה) 
   
6 יש הטוענים כי זכויות האדם הן טבעיות, מוחלטות וניתנות תמיד ובכל מקרה. הסבר היגד זה. [ד' היגד].
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
7 יש הטוענים כי אי מתן רשות לאסירים לתת ראיון לרדיו ולטלוויזיה נוגד את עקרונות הדמוקרטיה . הסבר טענה זו.
 [ד' היגד]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
זכויות מתנגשות
8 הסבר את המושג זכויות מתנגשות.  איך מתמודדים במצב שבו שתי זכויות מתנגשות? [ידע]
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
9 בכלא איילון נעשתה בדיקה גופנית חודרנית לנשות האסירים לפני כניסתן לביקור בכלא.
נשות האסירים עתרו לבג"ץ בגין חדירה זו. בג"ץ דחה את העתירה.[חלק א' אירועים]
א ציין והסבר בשם איזו זכות עתרו הנשים לבג"ץ. נמק את תשובתך.
ב ציין והסבר בשם איזו זכות נערכה בדיקה גופנית חודרנית לנשות האסירים לפני כניסתן לכלא. נמק את תשובתך.
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
10 עיתונאי פרסם פרטים אודות מצב בריאותו של מועמד לראשות הממשלה, למרות התנגדותו של המועמד.
א זהה והסבר את העיקרון/זכות עליה ביסס המועמד לראשות הממשלה את סירובו לפרסום פרטים על מצב בריאותו ? נמק קביעתך
ב זהה והסבר את העיקרון/זכות עליה התבסס העיתונאי כשפרסם את הפרטים? נמק קביעתך
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
זכויות קבוצה
11 "זהות לאומית יהודית משותפת צריכה לכלול שלושה מרכיבים יסודיים : השפה העברית, ארץ ישראל והתרבות היהודית, הכוללת בין השאר שבתות וחגים, נישואין וגירושין על פי הדת היהודית.
בנוסף, צריך לאפשר לאזרחי מדינת ישראל מקבוצות שאינן שייכות ללאום היהודי, לטפח ולבטא את המאפיינים התרבותיים והדתיים המיוחדים להם".                                    
זהה והסבר באיזו גישה לזכויות מיעוט כקבוצה תומך המחבר. בסס את תשובתך.
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)
   
12 במרבית הערים המעורבות בארץ תלמידים בבתי ספר יסודיים חטיבות הביניים וחטיבות עליונות לומדים בשפה הערבית ועל פי תכנים שונים מאלה שבבתי ספר יהודיים. בכנס של ארגון המורים הביעו חלק מהמורים היהודיים התנגדות לניהול השונות בבתי ספר ערביים בתקופה מתוחה זו.
  ציין והסבר בשם איזו זכות בתי ספר ערביים מתנהלים באופן שונה. בסס את תשובתך על האירוע
  לתשובה (יש לסגור את חלון התשובה אחרי קריאתה - בכדי לאפשר פתיחת חלון לתשובה הבאה)


חזרה לדף המיקוד באזרחות

©  עובד ע"י חנה קרניאל דרורי   Site Meter