לאום ולאומיות
7

לאום - קבוצה חברתית בעלת זהות משותפת השואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית, בזיקה למקום מסוים.בלאום קיימים יסודות משותפים שאינם פרי בחירה [ דת, שפה, מוצא ] ויסודות נוספים הניתנים לבחירה [ אידיאולוגיה, ערכים] .כלומר בכולם יש יסודות המשותפים לבני הלאום המאחדים אותם ומייחדים אותו מקבוצות אחרות.
שילוב בין היסודות האתניים ליסודות הפוליטיים אבל יש הבדל בדגש שכל מדינה מעניקה לכל יסוד.

קבוצה אתנית – קבוצה חברתית שלכל חבריה כמה יסודות משותפים – שאינם פרי בחירה- כגון מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ולעיתים גם דת. זו אינה שואפת להגדרה עצמית. [הדרוזים בישראל].
 

ההבדל בין קבוצה אתנית ולאום

לאום

קבוצה אתנית

הקריטריון

קיימים יסודות משותפים המאחדים אותם שאינם פרי בחירה [שפה, מוצא,תרבות והיסטוריה] וגם יסודות פרי בחירה כמו אידיאולוגיה וערכים משותפים היוצרים את הלאום שיוכים -- יסודות שאדם נולד אתם כמו : מוצא, שפה עדה יסודות משותפים
בעלת רצון משותף להתלכד לעם.
בעלת שאיפה להגדרה עצמית במסגרת מדינה ריבונית.
 
בעלת רצון לשמור על ייחוד הקבוצה מבחינה תרבותית, מסורתית ומנהגים [יהודים בגולה].
שאיפה לאוטונומיה תרבותית ולהכרה רשמית בתרבות ובמורשת . [ הכרה בחג הנביא יתרו של הדרוזים
מטרה

לאומיות - השתייכות אל קבוצה ורצון להתמיד בהשתייכות זו, ואשר השפעתם ניכרת כגורם ביחסים מדיניים ובין לאומיים.

ההבדל בין לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית


לאומיות - פוליטית

לאומיות - אתנית

הקריטריון

לאומיות - פוליטית
פוליטי - קשורה לרצון הפרט,
ולרצון המדינה להעניק לפרט אזרחות.
היסטורי תרבותי - ולא פרי בחירה. האדם נולד לתוכה. מקור השייכות
אידיאולוגיה, ערכים - יסודות שניתנים לבחירה.
 
שפה, מוצא, תרבות, ת היסטוריה - יסודות שאינם ניתנים לבחירה. [יסודות שיוכיים]. יסודות משותפים
הכרח בקיום מסגרת מדינית משותפת. [ארה"ב] לקבוצה זו אין בהכרח קשר למדינה [כורדים] השתייכות למדינה
יש זהות בין השייכות ללאום לבין האזרחות. אין זהות בין השייכת ללאום לבין האזרחות. לאום - שייכות לקבוצה.
אזרחות שייכות למדינה.
הזהות בין לאום לאזרחות
 

במציאות אין חלוקה חד משמעית בין לאומיות אתנית ללאומיות פוליטית.

הגדרות לסיכום:

מדינת לאום אתנית – התגבשות הלאום והגדרת הזהות הלאומית מבוססת על יסודות שאינם פרי בחירה, כמו היסטוריה, שפה ומוצא משותף, יותר מאשר על יסודות שהם פרי בחירה, כמו ערכים ואידיאולוגיה משותפת.
מדינת לאום פוליטית – התגבשות הלאום והגדרת הזהות הלאומית מבוססת בעיקר על יסודות שהם פרי בחירה, כמו ערכים ואידיאולוגיה, ומבוססת פחות על יסודות אתניים.


       

עובד ע"י חנה קרניאל דרורי
                 
Site Meter

 

לדף הפתיחה של חנה קרניאל דרורי