*
*
*
*

דרכי התמודדות עם מתחים שמקורם בשסעים חברתיים 

16

א. שיטת הבחירות ואחוז חסימה נמוך : 

הפיצול הלאומי, עדתי, דתי ואידיאולוגי גרם להיווצרות קבוצות רבות שלכל אחת מהן עמדות, אמונות ואינטרסים משלה. על מנת לקדם את מעורבותה בחיי היום יום בישראל, כל קבוצה מעונינת להיות מיוצגת במערכת הפוליטית. הדרך להשגת מטרה זו היא התארגנות במסגרת מפלגתית.
שיטת הבחירות היחסית ואחוז החסימה הנמוך מאפשרות למפלגות קטנות לזכות בייצוג בכנסת [גורם ממתן].

המפלגות בישראל נותנות ביטוי לשסעים הקיימים בחברה הישראלית. מפת המפלגות מייצגת את השסעים.

חלקן צמחו מהשסע מר"צ וחלקן מבטאות אותו. [ש"ס].

 

ב. ממשל קואליציוני :


קואליציה רחבה , שיש בה ייצוג למפלגות המבטאות שסעים בחברה, משקפת את הרצון לגשר על חלק מהשסעים האלה. ממשל קואליציוני משקף את תחושת השותפות הלאומית, מכיוון שחלק מהמפלגות מצליחות להגיע להסכמה לאומית בנושאים שעומדים על סדר היום הלאומי כגון מדיניות חברתית [בטחון המדינה].

 

ג. הכרה בפלורליזם ע"י מתן זכויות לקבוצות השונות :


זכויות קבוצה כמו - חופש לשון - הכרה בשפה הערבית כשפה הרשמית השנייה במדינת ישראל.
חופש חינוך - אוטונומיה בחינוך לבתי ספר ערביים.
חופש דת - אוטונומיה בתחום הנישואין והגירושין לבני כל העדות הדתיות בקרב הערבים.

 

ד. הסדר הסטטוס קוו :


הסדר הסטטוס קוו - הסכם פשרה ביחסי דת ומדינה בחיים הציבוריים.
מטרת ההסדר הייתה למצוא פשרה בנושאי דת ומדינה בצורה של הסכם המקובל על כל הצדדים כדי להימנע מהכרעות השנויות במחלוקת העלולות ליצור קרע בעם.
1. הכרה ביום השבת, כיום המנוחה של כל היהודים במדינה.
2. שמירה על כשרות בכל מוסדות הציבור.
3. סמכויות ייחודיות לביה"ד הרבני בענייני אישות.
4. רשת חינוך נפרדת לציבור הדתי שממומן מכספי ציבור.
חלק מסעיפי ההסכם הפכו במהלך השנים לחוקים. ההסכם קיים עד היום ומשמש בסיס להסכמים קואליציוניים עם המפלגות החרדיות. הסכם זה עדיין קיים כיוון שטרם נמצא פתרון או הסדר טוב יותר המקובל על כל הצדדים.

ה. מדיניות של העדפה מתקנת :

העדפה מתקנת : מדיניות שנוקטות מדינות כדי לשפר את מצבן של קבוצות מקופחות במדינה. [ערבים , נשים, חרדים]

הגדרה : מתן תמיכה לאנשים שמצבם הנחות נוצר בשל עיוותים בחברה, החברה מעונינת לקדם אותם ולשפר את מצבם.

מטרה : צמצום פערים לקבוצות מקופחות. דרישה לעשיית צדק.
דוגמא - חוקי הנגב.

 

ו. אמנת כינרת :


מבטאת הסכמיות - קיום דיאלוג עם האחר על המשותף . יצירת תשתית שממנה אפשר להמשיך. האמנה משרטטת את גבולות הויכוח בחברה הישראלית. אין בכוונתה לשים קץ לכל הוויכוחים - יישארו נושאים פתוחים כמו : נישואים אזרחיים, מעמד האישה.
        
 
 
עובד על ידי חנה קרניאל דרורי
                 
Site Meter